Vizija/Vision

Vizija Laboratorija čitanja jest društvo sastavljeno od pojedinaca koji o svijetu razmišljaju kritički i u kojem djeluju tolerantno i empatično, poštujući međusobne razlike. Takvu je svjesnost potrebno poticati od najranije dobi, a upravo je čitanje idealno za poticanje promišljanja i empatije.

Također, razvijanjem čitalačkih navika sustavno se djeluje na proširivanju vokabulara, vježbanju izražavanja, jezičnoj svjesnosti kao i kulturi ophođenja prema knjigama. Poticanjem čitanja u najranijoj dobi snažno se utječe na kognitivni i govorno-jezični razvoj djeteta koje će se time razvijati u samosvjesnu osobu koja zna izraziti vlastite misli i aktivno slušati drugoga te koja rado istražuje vlastitu imaginaciju i motivirana je za kreativno djelovanje.

Naša vizija obuhvaća i unapređivanje rada s djecom s govorno-jezičnim teškoćama, kroz djelovanje na razini jezične percepcije (čitanjem) i jezične produkcije (prepričavanjem pročitanih priča i osmišljavanjem vlastitih priča).


The vision of The Reading Lab is a society made of individuals who think critically about the world that surrounds them and who engage in it as tolerant and emphatic human beings, respecting the differences they encounter in others. These characteristics should be nurtured from a young age, and reading is one of the best vehicles for encouraging critical thinking and empathy.

Regular reading habits contribute to the expansion of children´s vocabulary, ability to express themselves more effectively, to their awareness of sounds and words, and to the relationship they develop towards books. By promoting reading from a young age, it is possible to strongly motivate cognitive and speech-language development in children and to give them a solid ground from which they grow to be confident persons who can express their own thoughts and actively listen to others, who are creative and who joyfully explore their own imagination.

Our vision includes the advancement of the rehabilitation of children with speech and language difficulties using tasks concentrated on language perception (reading) and language production (retelling and creating stories).

Oglasi