Udruga Blaberon/The Association „Blaberon“

Udrugu Blaberon osnovala je 2012. godine grupa znanstvenika s Filozofskog fakulteta u Zagrebu za poticanje čitanja i kritičkog mišljenja. Osnovna je premisa udruge da čitanje nije razbibriga već bitan preduvjet mišljenja koji treba produbljivati bez obzira na životnu dob, zanimanje ili stupanj obrazovanja. Udruga održava programe kritičkog čitanja za odrasle i za djecu.

Poticanjem djece na čitanje u vrtićima u udruzi Blaberon bavi se dr. sc. Marija Ott Franolić. U Dječjem vrtiću „Medveščak“ s djecom se čitaju kvalitetne i dobi prilagođene slikovnice, vježba se prepričavanje i slovkanje, djeci se širi vokabular i potiče ih se na maštanje, a istovremeno im se čitanje prikazuje kao zabavna aktivnost. Cilj je djecu naviknuti na uživanje u čitanju, razgovor o pročitanome i postavljanje pitanja, kako bi postali cjeloživotni kritički čitatelji.

U sklopu programa za odrasle Udruga održava višemjesečne radionice u okviru kojih se čitaju književni tekstovi. Radionice podrazumijevaju kritičko čitanje, promišljanje i ozbiljne rasprave o pročitanome. U Knjižnici Medveščak (KGZ) dr. sc. Marija Ott Franolić vodi radionicu Crna kutija. U Goethe Institutu-Kroatien dr. sc. Ivana Perica provodi radionicu Motor mijene, program čitanja i rasprava o političkoj literaturi.

Udruga je 2012./13. osmislila i provela EU projekt Kultura čitanja, umijeće gledanja koji je obuhvatio književne i filmske radionice sa srednjoškolcima u nekoliko zagrebačkih škola. U sklopu projekta izdan je i zbornik Političko – pedagoško: Janusova lica pedagogije.

Kontakt: blaberon@gmail.com , marijaott@gmail.com 


The Association „Blaberon“ was founded in 2012 by a group of researches from The Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, with the purpose of the promotion of reading and critical thinking. The basic presmise was that reading is not just enterteinment, but the relevent precondition for cognitive development that needs to be nourished regardless of age, profession and the level of education. The association organizes programmes of critical reading for children and adults. In Blableron, Marija Ott Franolić, Ph.D., is in charge of promoting reading in kindergartens. In kindergarten „Medveščak“ children are exposed to quality and age appropriate picture books. They broaden their vocabularies and spread their imagination listening to the adults who read to them, they practice retelling of stories and spelling, while they enjoy reading as a pleasureable activity. This is the main goal of Blaberon´s work, to encourage children to discover the pleasure in reading, to participate in conversations about books and ask questions, so that they can perserve this curiosity and critical approach to the world throughout their life.

For adults, Blaberon organizes workshops which usually last for several months, during which the group has the opportunity to read and discuss literary texts. The essential parts of these workshops are critical reading and thinking, and serious exchanges about books. In The City Library „Medveščak“ Marija Ott Franolić, Ph.D., leads a workshop named Black Box, while in The Goethe Institut-Kroatien, Ivana Perica, Ph.D., is responsible for the workshop Motor of Change, a reading and discussion programme concentrated on the political literature. In 2012/2013 Blaberon wrote and realized EU project Culture of Reading, Contexts of Viewing, which included literary and film workshops for young adults in several high schools in Zagreb. One of the results of this project was a publication with selected scientific and professional papers Political – Pedagogical: Janus´ Faces of Pedagogy (Croatian: Političko – pedagoško: Janusova lica pedagogije).

Contact: blaberon@gmail.com, marijaott@gmail.com

Oglasi