Projekt čitanja/The reading project

Projekt Laboratorij čitanja rezultat je suradnje Lingvističkog laboratorija koji se bavi jezičnim istraživanjima s udrugom Blaberon koja se bavi književnim temama. Ovakva suradnja omogućuje poticanje čitanja usmjereno na kognitivno-jezični razvoj djece, ali i na stvaranje dječjih čitalačkih navika i kritičkog mišljenja.

Laboratorij se provodi u predškolskim ustanovama, knjižnicama i školama, a osnovni je cilj pobuditi ljubav prema knjizi među djecom i njihovim obiteljima, prikazati čitanje kao radosnu, maštovitu i kreativnu aktivnost te pretvoriti djecu u cjeloživotne čitatelje.

Stalni partner Laboratorija čitanja jest Dječji vrtić Medveščak u kojem se već dvije godine sustavno provodi čitanje slikovnica djeci predškolske dobi, što je rezultiralo vidnim napretkom djece u aktivnom slušanju, prepričavanju, usvajanju dotad nepoznatih riječi, razvijanju predčitalačkih sposobnosti – svjesnosti o glasovima, riječima i rečenicama, slovkanju i rimovanju, što potiče kognitivni i jezični razvoj djece. Sadržaji slikovnica koje se čitaju u programu pomno su birani kako bi se s djecom moglo razgovarati o toleranciji, uvažavanju različitosti, aktivnom donošenju odluka i prenošenju temeljnih građanskih i demokratskih vrijednosti. Sve je to važno za rast djece u multikulturnom društvu u kojem će trebati donositi odgovorne odluke.

Laboratorij čitanja djeluje i na području govorno-jezičnih teškoća u kojem se putem čitanja slikovnica želi potaknuti interes djece za riječi, priče i imaginaciju, odnosno želi se na kreativan i djeci blizak način pobuditi ljubav prema verbalnom izražavanju i motivirati ih za čitanje, jezično igranje, promišljanje i komunikaciju. Stoga je druga izrazito važna suradnja Laboratorija čitanja s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG pri čemu se i djecu s govorno-jezičnim teškoćama želi približiti šarolikom svijetu knjiga, govorenja i mišljenja.


The Reading Lab is the result of cooperation between The Linguistic Laboratory, dedicated to the research of the language use of people with various linguistic and speech difficulties, and Blaberon, the association which studies and popularizes literature. This cooperation enables the promotion of reading focused on cognitive, especially linguistic, benefits to children´s development, but also on the nourishment of children´s reading habits and critical thinking.

The Lab is a project conducted in pre-school institutions, libraries and schools, and its main aim is to awaken the love for book in children and in their families, to introduce children to reading by presenting it as a joyful, imaginative and creative activity, so children can become life-long readers.

Its continuous partner is The Kindergarten „Medveščak“, in which for the last two years Reading Lab regularly organizes reading sessions with pre-school children and their progress is evident in active listening, retelling of stories, the acquisition of new words and the development of pre-reading skills (the sound, word and sentence consciousness, spelling and rhyming). The content of picture books that children listen to and look at is carefully selected, so children can encounter in this stories themes of tolerance, acquire respect for differences among people, learn active decision making and basic civic and democratic values. That is important in their path to adulthood in the multicultural society, in which it will be expected of them to make responsible decisions. The Reading Lab also wants to create a safe environment for children with speech and linguistic difficulties to learn, express themselves, to explore their interest for words, stories, linguistic games, to think, communicate and imagine by exposing them to creative and familiar stories.

We manage to accomplish that thanks to our cooperation with The Polyclinic for the Rehabilitation of Listening and Speech „SUVAG“, whose therapists works tirelessly to bring the colorful world of books, speech and thinking to children with different linguistic and speech difficulties.