Nina Čolović, mag. ling. i mag. philol. bohem.

Nina Čolović magistrirala je u svibnju 2015. godine na Diplomskom studiju primijenjene lingvistike i Diplomskom studiju bohemistike, s dvjema temama, jednom s područja kognitivne lingvistike – Prefiksalna tvorba glagola iz kognitivnolingvističke perspektive usporedno u češkom i hrvatskom jeziku te drugom s područja sociosemiologije – Simboličke prakse u konstrukciji društveno angažiranoga marketinškoga diskursa. Poslijediplomski studij lingvistike upisala je 2016. godine. Aktivna je članica Lingvističkoga laboratorija na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta od njegova osnutka 2013. godine u kojem je protekle tri godine radila na prijevodu i prilagodbi testova za osobe s jezičnim teškoćama te istraživanjima jezične upotrebe odraslih s afazijom i djece s teškoćama u jezičnom i govornom razvoju. Od kraja 2015. godine zaposlena je kao istraživačica u Arhivu Srpskoga narodnoga vijeća, gdje se bavi analizom diskursa, sociolingvistikom i manjinskim jezicima u obrazovanju.


NINA ČOLOVIĆ, mag. ling. and mag.philol. bohem.

Nina Čolović earned her master´s degree in Applied Linguistics and Bohemistics on The Faculty of Humanities and Social Sciences in 2015, with theses in the fields of cognitive linguistics – Cognitive Linguistic Perspective on Verb Prefixation in Czech and Croatian Word Formation, and sociosemiotics – Symbolic Practices in the Construction of Socialy Engaged Marketing Discourse. In 2016 she has been accepted in a Ph.D. programme in Linguistics on the same faculty. As an active member of Linguistic Laboratory on The Department of Linguistics, since its formation in 2013, she has been studying the language use of adults with aphasia and children with different language and speech impairments, translating and adapting tests from English to Croatian language as a way to further the rehabilitation and research of the linguistic performance of these clinical groups. She is intrested in language in the context of the triangle it forms with cognition and society, so beside psycholinguistics and cognitive linguistics, she is also concentrated on the discourse analysis, sociosemiotics, sociolinguistics and minority languages in education, which are the subjects she studies extensively in The Archive of The Serb National Council in Zagreb. In 2016 she was one of the consultants for the curriculum of The Intercultural school in Vukovar. She also freelances as a proofreader, grammar consultant and translates from and into Croatian, English and Czech.

Bibliography (psycholinguistics)

Izvorni znanstveni rad/Original scientific paper:

 • Erdeljac i sur. (2014). Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijom. Govor 31(1). Odjel za fonetiku hrvatskoga filološkog društva. 29–47.

Konferencije i stručni skupovi/Conferences and seminars (psycholinguistics):

 1. Moždani udar i jezične teškoće (s prof. dr. sc. Vlastom Erdeljac i Hrvojem Kovačem). Javna interdisciplinarna radionica Moždani udar: gledišta različitih struka u sklopu obilježavanja Tjedna mozga, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, ožujak 2015.
 2. Prijevod i prilagodba semantičkoga dijela PALPA-e te doprinos istraživanjima mentalnoga leksikona (sa Zdravkom Biočinom, Anabelom Lendić, Ivonom Radić i Doroteom Rosandić). Zagrebački lingvistički krug, travanj 2014.
 3. Psiholingvistički testovi u istraživanju i praksi – prijevod i prilagodba na hrvatski jezik semantičkog dijela PALPA-e (s prof. dr. sc. Vlastom Erdeljac i Doroteom Rosandić). KBC „Sestre milosrdnice“. Stručni skup Sekcije logopeda u zdravstvu Hrvatskoga logopedskoga društva, travanj 2014.
 4. Sintaksa u engleskome i hrvatskome jeziku kroz optiku prijevoda i prilagodbe materijala iz baterije testova PALPA (s Anabelom Lendić, Gabrijelom Puljić i Anom Šafran). Zadarski lingvistički forum Filozofskoga fakulteta u Zadru, lipanj 2014.
 5. Prijevod i prilagodba semantičkoga dijela PALPA-e te doprinos istraživanjima mentalnoga leksikona (sa Zdravkom Biočinom, Anabelom Lendić i Ivonom Radić). Zadarski lingvistički forum Filozofskoga fakulteta u Zadru, lipanj 2014.
 6. Utjecaj predočivosti na razumijevanje riječi u hrvatskom kod dvojezične i jednojezične djece s posebnim jezičnim teškoćama. (s prof. dr. sc. Vlastom Erdeljac, dr. sc. Boškom Munivranom, dr. sc. Martinom Sekulić, dr. sc. Janom Willer-Gold i Doroteom Rosandić), znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku u Zagrebu – Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja, travanj 2014.
 7. PALPA: Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia (PALPA: Psiholingvističke procjene jezičnoga procesiranja kod afazije). (s prof. dr. sc. Vlastom Erdeljac i Doroteom Rosandić). Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u Zagrebu, veljača 2014.
 8. Leksičko obilježje predočivosti u mentalnome leksikonu osoba s afazijom (usmeno izlaganje) (sa Zdravkom Biočinom, Evom Feldman, Tarom Jelovac, Irinom Masnikosom, Doroteom Rosandić, dr. sc. Janom Willer-Gold i prof. dr. sc. Vlastom Erdeljac). Osmi znanstveni skup Istraživanja govora Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva i Odsjeka za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, prosinac 2013.
 9. The Lexical feature of imageability in the Mental Lexicon of People with Aphasia (poster prezentacija) (sa Zdravkom Biočinom, Evom Feldman, Tarom Jelovac, Irinom Masnikosom, Doroteom Rosandić, dr. sc. Janom Willer-Gold i prof. dr. sc. Vlastom Erdeljac). Četvrti kongres neuroznanosti Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga u Zagrebu, rujan 2013.
 10. Neurolingvistika znakovnoga jezika. Drugi studentski kongres neuroznanosti Medicinskog fakulteta u Rijeci, travanj 2012.

Stipendije i nagrade/Recognitions and awards:

 1. Stipendija grada Splita za izvrsnost u studiju (2009. – 2013.)
 2. Nagrada dekana Filozofskoga fakulteta „Franjo Marković“ za zapažene znanstvene rezultate zbog rada na istraživanju „Procesi značenjske obrade jezika kod osoba s afazijom i doprinos vrednovanju semantičkoga dijela testa PALPA“ (Zagreb, 18. listopada 2013.)
Oglasi