Misija/Mission

Misija Laboratorija čitanja jest potaknuti čitanje u skupinama djece i pojedinačno, s ciljem jezičnog i kognitivnog razvijanja djece na različitim razinama. Djeca će se u sklopu programa vježbati u sljedećim vještinama:

 • osvještavanju glasova, riječi i rečenica;
 • prepoznavanju rime, ritma i intonacije;
 • praćenju slijeda događaja u pričama;
 • slobodnom izražavanju kroz prepričavanje i opisivanje;
 • razvijanju misaonih procesa (povezivanju, uspoređivanju, zaključivanju);
 • kreativnosti i imaginaciji (vlastitom osmišljavanju radnje i likova);
 • osjećaju za različitost, tolerantnost i zajedništvo;
 • formiranju i vježbanju kritičkog mišljenja;
 • osvještavanju vlastite uloge u društvu i
 • mogućnosti aktivnog djelovanja, utjecanja na svijet oko sebe

The mission of The Reading Lab is to inspire adults to read to children, individually and in groups, and to introduce them to the benefits of reading to the children´s linguistic and general cognitive development. The aim of this programme is to strenghten these skills in children:

 • sound, word and sentence awareness;
 • rhyme, rythm and intonation recognition;
 • ability to follow the order of events in stories;
 • free expression through retelling and description;
 • the development of thought (connection, comparasion, conclusion);
 • creativity and imagination (creating their own stories, with the plot and charachters);
 • the respect for differences, tolerance and solidarity;
 • the improvement of critical thinking;
 • the awareness of the role each individual has in a society and
 • the awareness of the ability to influence the world.
Oglasi