Lingvistički laboratorij/Linguistic Laboratory

Lingvistički laboratorij osnovala je 2013. godine skupina mladih psiholingvista s Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom sveučilišne profesorice dr. sc. Vlaste Erdeljac te njezinih asistentica Martine Sekulić Sović i Jane Willer Gold, s ciljem provođenja jezičnih istraživanja i izrade (prijevoda i prilagodbe) psiholingvističkih testova.

Lingvistički laboratorij (Linglab) do sada je proveo brojna istraživanja i ostvario plodne suradnje s drugim institucijama (Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, KBC-om „Sestre milosrdnice“, Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju „Krapinske Toplice“ itd.), a rezultati toga rada predstavljeni su na znanstvenim konferencijama i skupovima te kroz stručna predavanja u različitim institucijama i društvima (Hrvatskom logopedskom društvu, Zagrebačkom lingvističkom krugu, Poliklinici SUVAG, SBKT).

Također, Linglab je za svoje djelovanje 2013. godine nagrađen Dekanovom nagradom Filozofskog fakulteta „Franjo Marković“.


Linguistic Laboratory was founded in 2013 gathering a group of young psycholinguists from The Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, motivated to research language use of various clinical groups and to develop (create, translate and adapt) psycholinguistic tests for academic and rehabilitation purposes, led by university professor Vlasta Erdeljac, Ph.D., and her assistant professors Martina Sekulić Sović, Ph.D., and Jana Willer-Gold, Ph.D.

Until today, Linguistic Laboratory (LingLab) conducted various studies, building a fruitful cooperation with the institutions outside of academia (Polyclinic for the Rehabilitation of Listening and Speech SUVAG, Clinical Hospital Centre „Sister of Mercy“, Special Hospital for Medical Rehabilitation (SHMR) „Krapinske Toplice“ etc.), and the results of that work have been presented on numerous scientific conferences and in lectures in different institutions and organizations (The Croatian Society of Speech and Language Therapists, Zagreb Linguistic Circle, The Polyclinic SUVAG, SHMR „Krapinske Toplice).

In 2013 Linguistic Laboratory recieved the award of the Dean of The Faculty of Humanities and Social Sciences „Franjo Marković“.

Contact: verdelja@ffzg.hr

Bibliografija/Bibliography

Izvorni znanstveni rad/Original scientific paper:

Erdeljac i sur. (2014)  Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijom. Govor 31(1). Odjel za fonetiku hrvatskoga filološkog društva. 29–47.

Znanstvene konferencije/Conferences and seminars:

Četvrti kongres neuroznanosti s internacionalnim sudjelovanjem,  20. – 21. rujna 2013. u Zagrebu: poster – The Lexical  Feature of Imageability in the Mental Lexicon of People with Aphasia, (koautori: N. Čolović, Z. Biočina, E. Feldman, T. Jelovac, I. Masnikosa, D. Rosandić, J. Willer-Gold, V. Erdeljac)

Međunarodni znanstveni skup Istraživanja govora, Filozofski fakultet 5. – 7. 12. 2013. Zagreb: izlaganje – Leksičko obilježje predočivosti u mentalnome leksikonu osoba s afazijom, (N. Čolović, Z. Biočina, E. Feldman, T. Jelovac, I. Masnikosa, D. Rosandić, J. Willer-Gold, V. Erdeljac)   

XXVIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, 25. – 27. travnja 2014. u Zagrebu, izlaganje – Utjecaj predočivosti na razumijevanje riječi u hrvatskom kod dvojezične i jednojezične djece s posebnim jezičnim teškoćama (V. Erdeljac, B. Munivrana, M. Sekulić, J. Willer-Gold, N. Čolović, D. Rosandić).

Zadarski lingvistički forum Filozofskoga fakulteta, lipanj 2014. u Zadru, Sintaksa u engleskome i hrvatskome jeziku kroz optiku prijevoda i prilagodbe materijala iz baterije testova PALPA (Nina Čolović, Anabela Lendić, Gabrijela Puljić i Ana Šafran).

Zadarski lingvistički forum Filozofskoga fakulteta, lipanj 2014. u Zadru, Prijevod i prilagodba semantičkoga dijela PALPA-e te doprinos istraživanjima mentalnoga leksikona (Nina Čolović, Zdravka Biočina, Anabela Lendić i Ivona Radić).

Zadarski lingvistički forum Filozofskoga fakulteta, lipanj 2014. u Zadru, Čitanje i pisanje u hrvatskomu i engleskomu: prijevod i prilagodba dijela testa PALPA (Hrvoje Kovač, Ines Cebović, Nataša Drča i Gea Bahun Vlašić)

Osmi znanstveni skup Istraživanja govora Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva i Odsjeka za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, prosinac 2013., Semantičko procesiranje osoba s nominalnom i motoričkom afazijom s obzirom na tip stimulusa: sliku, pisanu ili govorenu riječ (Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić, Hrvoje Kovač, Ema Dragojević, Nataša Drča, Anabela Lendić, Ivona Radić i Filip Rovčanić).

Predavanja i radionice/Lectures and workshops:

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG,  5. veljače 2014., predavanje: PALPA: Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia (PALPA: Psiholingvističke procjene jezičnoga procesiranja kod afazije) (V. Erdeljac, N. Čolović, D. Rosandić)

Sekcija logopeda u zdravstvu Hrvatskog logopedskog društva, 11. travnja 2014., KBC „Sestre milosrdnice“ – predavanje: Psiholingvistički testovi u istraživanju i praksi – prijevod i prilagodba za hrvatski jezik semantičkoga dijela PALPA-e (V. Erdeljac, N. Čolović, D. Rosandić)

Zagrebački lingvistički krug, Društvo sveučilišnih nastavnika Sveučilišta u Zagrebu, 1. travnja 2014., izlaganje: Prijevod i prilagodba semantičkoga dijela PALPA-e te doprinos istraživanjima mentalnoga leksikona (Z. Biočina, N. Čolović, A. Lendić, I. Radić i D. Rosandić)

Javna interdisciplinarna radionica Moždani udar: gledišta različitih struka u sklopu obilježavanja Tjedna mozga, Moždani udar i jezične teškoće: teškoće s oblicima i vrstama riječi (Vlasta Erdeljac, Nina Čolović, Hrvoje Kovač). Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, ožujak 2015.

Oglasi