Govorno-jezični razvoj djeteta

Čitanje naglas djeci od najranije dobi ima brojne prednosti za razvoj djeteta, ali je ujedno i vedra aktivnost koja povezuje svijet odraslih i svijet djece. Pritom je važno da se tijekom čitanja uzme u obzir dob djeteta te da čitatelj zna kakva je djetetova percepcija svijeta i kakve su njegove jezične sposobnosti u skladu s uzrastom.

S druge pak strane, djetetu je potrebno pružiti dovoljno izazovnu aktivnost koja će mu poticati interes prema različitim zvukovima i glasovima, riječima i rečenicama, koja će mu omogućiti percipiranje različitih rečeničnih intonacija i ritma, zainteresirati ga za priče i usmjeravati mu pažnju tijekom zajedničkog ulaska u svijet mašte i kreativnosti.

U nastavku je prikazan govorno-jezični razvoj prema dobi djeteta koji može poslužiti kao smjernica tijekom čitanja naglas. Svakako treba napomenuti da je svako dijete jedinstveno i njegov razvoj ne mora dosljedno slijediti sve navedene smjernice. Stoga se čitanje ponajprije treba prilagoditi specifičnostima djeteta da bi se ono doživjelo kao vedra i zabavna aktivnost.

Dob Karakteristike govorno-jezičnog razvoja
0 – 6 mj. U najranijoj dobi dijete reagira na ljudski glas uspostavljanjem kontakta očima i okretanjem glave prema izvoru zvuka. Dijete sluša šumove iz okoline, prepoznaje različitost između prijateljske i ljutite intonacije. Smije se i plače, guguće i klikće igrajući se sa svojim osnovnim glasovnim sposobnostima.
6 – 12 mj. Dijete reagira na svoje ime, a glasanjem pokušava oponašati vokalizaciju odraslih i privući pažnju. Počinje faza brbljanja i pojavljuju se prve riječi, odnosno počinju se upotrebljavati jedna do dvije riječi sa značenjem. Dijete razumije jednostavne zahtjeve i osvještava uporabu glasa za socijalizaciju.
12 – 18 mj. Dijete upotrebljava nekoliko razumljivih riječi i često brblja uz geste da bi usmjerilo pažnju odraslih na pojedine predmete ili ljude te često ponavlja za odraslima. Razumije imena stvari, bliskih osoba i jednostavne zahtjeve te postupno obogaćuje svoj vokabular. Rječnik djeteta ove dobi obuhvaća između pet i dvadeset riječi, ali dijete razumije više nego što može izreći.
18 – 24 mj. Dijete može imenovati nekoliko stvari iz svojeg okruženja, širi mu se vokabular (jedna riječ može pokrivati i više značenja) i sve se više služi raspoznatljivim riječima. Dijete počinje kombinirati dvije riječi u kratke dvočlane rečenice (npr. mama pa-pa) i javljaju se prve zamjenice. Razumije razliku između osnovnih prijedloga (npr. u, na, gore, dolje), a vokabular mu obuhvaća između 150 i 300 riječi. Upotrebljava gestu pokazivanja prstom i sve se češće služi govorom. Ritam i intonacija rečenice još nisu razvijeni, kao ni visina tona. Uživa u oponašanju odraslih.
2 – 3 god. Dijete razumijeva i upotrebljava sve više glagola, nekoliko zamjenica i nekoliko oblika za množinu, počinje upotrebljavati prošlo vrijeme. Barata rečenicama sastavljenim od triju riječi, a vokabular mu obuhvaća između 900 i 1000 riječi, pri čemu razumije više nego što može izreći. Zna razlikovati neke dijelove tijela i može ih pokazati. Razumije širok opseg rečenica i počinje sudjelovati u kraćim razgovorima. Igra se svojim govorom kroz rimu, pjevanje i slušanje priča, a glas ponekad može biti pretjerano glasan ili tih. Često postavlja pitanja i rado recitira jednostavne brojalice.
3 – 4 god. Dijete razvija pojam broja i boje, zna imenovati poznatije vrste životinja i predmete s kojima se često susreće. Razumije rečenice u kojima se kombinira više pojmova, razaznaje iskaze o prošlim i budućim radnjama te rečenice koje sadrže negaciju. Ako vidi predmete koji se uspoređuju, može razumjeti kontrast (npr. manji – veći, viši – niži) i odnose među predmetima (npr. ispod – iznad). Može se služiti i duljim rečenicama, ali često radi gramatičke pogreške. Postavlja puno pitanja i opisuje ono što radi. Želi razgovarati s drugima i upotrebljava govor u igrama uloga. Često ponavlja riječi, fraze, glasove i zvukove i zainteresirano je za svijet koji ga okružuje (zbog čega često postavlja pitanja sa „zašto“).
4 – 5 god. Dijete rabi različite vrste rečenica koje se sastoje od tri do četiri riječi te spaja jednostavnije rečenice tijekom opisivanja neke radnje ili događaja. Razumije većinu onoga što mu se govori i služi se riječima da bi izrazilo svoje ideje ili osjećaje, pri čemu i dalje više razumije nego što govori. Govori sve tečnije sa sve manje gramatičkih pogrešaka. Može se uočiti brzi jezični razvoj djeteta ove dobi, a počinje mu se razvijati i svijest o različitostima među glasovima koje rabimo u govoru. U ovom razdoblju dijete posebno uživa u slušanju priča, a radnju priča često prenosi i na igre s drugom djecom. Rado priča jednostavne šale i sve više sudjeluje u konverzacijama s drugima.
5 – 6 god. U ovom razdoblju dijete se izražava bogatijim vokabularom i složenijim rečenicama, govori razumljivo i upotrebljava jezik za socijalizaciju s drugom djecom i odraslima. U duljim i složenijim riječima još se ponekad mogu javiti pogreške u izgovoru. Javlja se sve veća svijest o glasovima koji sačinjavaju riječi, dijete počinje prepoznavati riječi koje započinju istim glasom ili koje se rimuju. Potpuno razumije ono što čuje, osim nekih težih i apstraktnijih pojmova. Može pripovijedati priču vezanu uz odgovarajuću sliku i uočava odnose između objekata i događaja. Raste interes djeteta prema slovima i čitanju. Dijete rado prepričava priče koje je čulo ili pripovijeda izmišljene priče ili opisuje događaje koje je doživjelo.
6 – 7 god. U ovoj dobi djetetove jezične sposobnosti postaju sve kompleksnije. Dijete postupno počinje čitati i pisati. Razumije sve kompleksnije riječi poput različito, početak i kraj i izražava sve složenije misli. Koristi raznovrsniji vokabular i ispravniju gramatiku. Napreduje i u socijalnim vještinama i interakciji s drugima, i vršnjacima i odraslima.
7 – 8 god. Dijete rado čita naglas, uživa u bajkama i avanturističkim pričama. Svoje izražavanje prilagođava temi i svrsi te publici koja ga sluša. Dijete pripovijeda i prepričava priče i pritom se koristi opisivanjem različitih elemenata radnje i mijenja vlastiti glas i intonaciju koje prilagođava sadržaju koji iskazuje kako bi dočaralo atmosferu i osjećaje. Razvija svoj vokabular kroz udžbenike i ostale knjige. Pokazuje razvijene vještine slušanja i primjeren govor tijela tijekom razgovora. Koristi se različitim jednostavnim i složenim rečenicama različite duljine.

Izvori:

raisingchildren.net.au – The Australian Parenting Website – http://raisingchildren.net.au/

Child Development Institute – https://childdevelopmentinfo.com/

Oglasi