Dorotea Rosandić, mag. educ. phon. rehab.

Dorotea Rosandić (1989.) – fonetičarka rehabilitatorica, pedagoginja, kroatistica i lingvistkinja. Prvi studij (Kroatistiku i Lingvistiku) završila je 2014. godine s temom Psiholingvističko razmatranje metafora u mentalnome leksikonu hrvatskoga jezika, a drugi studij (Rehabilitaciju slušanja i govora na Fonetici i Pedagogiju) 2018. godine s temom Verbotonalna metoda u individualnoj i grupnoj rehabilitaciji slušanja i govora djece oštećena sluha. Bavi se jezikoslovnim temama i istraživačkim radom, a osobito područjem razvoja govora i jezika. Od 2013. god. članica je Lingvističkog laboratorija gdje provodi psiholingvistička istraživanja i sudjeluje u prevođenju i prilagodbi jezičnih testova namijenjenih osobama s jezičnim teškoćama, a od 2016. god. članica je Laboratorija čitanja gdje se bavi poticanjem čitanja djeci predškolske dobi. Volontirala je u različitim ustanovama s djecom predškolske dobi, a primarno je usmjerena na rad s djecom s govorno-jezičnim teškoćama i slušnim oštećenjima.

Bibliography

Izvorni znanstveni rad/Original scientific paper:

 • Erdeljac i sur. (2014) Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijom. Govor 31(1). Odjel za fonetiku hrvatskoga filološkog društva. 29–47.

Stručni rad/Professional paper:

 • Rosandić, Dorotea (2011) Tko je Ivan Galeb u Proljećima Ivana Galeba – u potrazi za identitetom. Nova Croaticačasopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. God. V. br. 5. (411–431).

Znanstvene konferencije i stručni skupovi/Confrences and seminars:

 • Četvrti kongres neuroznanosti s internacionalnim sudjelovanjem, – 21. rujna 2013. u Zagrebu: The Lexical  Feature of Imageability in the Mental Lexicon of People with Aphasia. (N. Čolović, Z. Biočina, E. Feldman, T. Jelovac, I. Masnikosa, D. Rosandić, J. Willer-Gold, V. Erdeljac)
 • Međunarodni znanstveni skup Istraživanja govora, Filozofski fakultet 5. – 7. prosinca 2013. u Zagrebu: Leksičko obilježje predočivosti u mentalnome leksikonu osoba s afazijom. (N. Čolović, Z. Biočina, E. Feldman, T. Jelovac, I. Masnikosa, D. Rosandić, J. Willer-Gold, V. Erdeljac)
 • međunarodni znanstveni skup HDPL, 25. –27. travnja 2014. u Zagrebu: Utjecaj predočivosti na razumijevanje riječi u hrvatskom kod dvojezične i jednojezične djece s posebnim jezičnim teškoćama. (V. Erdeljac, B. Munivrana, M. Sekulić, J. Willer-Gold, N. Čolović, D. Rosandić)
 • Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, veljače 2014. u Zagrebu: PALPA: Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia (PALPA: Psiholingvističke procjene jezičnoga procesiranja kod afazije). (V. Erdeljac, N. Čolović, D. Rosandić)
 • Sekcija logopeda u zdravstvu Hrvatskoga logopedskog društva, 11. travnja 2014. u Zagrebu, KBC „Sestre milosrdnice“: Psiholingvistički testovi u istraživanju i praksi – prijevod i prilagodba za hrvatski jezik semantičkoga dijela PALPA-e. (V. Erdeljac, N. Čolović, D. Rosandić)
 • Zagrebački lingvistički krug, Društvo sveučilišnih nastavnika Sveučilišta u Zagrebu, 1. travnja 2014. u Zagrebu: Prijevod i prilagodba semantičkoga dijela PALPA-e te doprinos istraživanjima mentalnoga leksikona. (Z. Biočina, N. Čolović, A. Lendić, I. Radić, D. Rosandić)
 • Međunarodni znanstveni skup Istraživanja govora, Filozofski fakultet, 8. – 10. prosinca 2016. u Zagrebu: Elektropalatografska analiza vokala: preliminarni rezultati. (N. Kunić, D. Rosandić, M. Liker)

Nagrade/Recognitions and awards:

 • Nagrada za izvrsnost u studiju za izvrstan uspjeh na studiju kroatistike (17. listopada 2014.)
 • Nagrada dekana Filozofskoga fakulteta „Franjo Marković“ za zapažene znanstvene rezultate zbog rada na istraživanju „Procesi značenjske obrade jezika kod osoba s afazijom i doprinos vrednovanju semantičkoga dijela testa PALPA“ (Zagreb, 18. listopada 2013.)
Oglasi