Laboratorij čitanja/The Reading Lab

Laboratorij čitanja čini tim znanstvenika kojima je cilj potaknuti čitanje djeci predškolske i školske dobi i pritom osvještavati roditelje, odgojno-obrazovne ustanove i cijelo društvo o prednostima čitanja djeci od najranije dobi.

Stupanj pismenosti utječe na kvalitetu rada, mobilnost, zapošljavanje, kasnije usavršavanje i na širu participaciju u civilnom društvu. U nedavno objavljenoj Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja, na koju se oslanja ovaj projekt, istaknuto je da su želja za čitanjem i sposobnost čitanja bitan preduvjet cjelovitog kognitivnog razvoja djeteta, a onda i uspjeha u životu u odrasloj dobi. Strategija ističe da se sklonost čitanju i predčitačke vještine razvijaju od najranije dobi pa treba posebnu pažnju posvetiti čitanju djeci i dječjem čitanju.

Čitanje pozitivno utječe na emocionalni razvoj djece te na njihove jezične i opće spoznajne sposobnosti – potiče im pamćenje i maštu, poboljšava pažnju, produbljuje znanje, razvija moralnu osjetljivost, jača samopouzdanje, a pomaže i u stvaranju međugeneracijskih veza.


The Reading Lab consists of a team of researchers whose aim is to encourage reading to pre-school and school children by raising parental, institutional and broader societal awareness, in partnership with kindergartens and schools, about the benefits of reading and listening to stories in a young age.

Literacy skills influence learning and employment possibilities, work performance, and the level of mobility and civic engagement. In the recently published National Strategy for the Promotion of Reading (Croatian: Nacionalna strategija za poticanje čitanja), on which this project relies on, the desire and ability to read are crucial for children´s cognitive development and, later on, success as adults. The Strategy emphasises that inclination to reading and pre-reading skills are developing from an early age, so reading to children and encouring children to read on their own require special attention.

Reading has a positive impact on children´s emotional development and their linguistic and other cognitive abilities – it stimulates memory and imagination, enhances their ability to focus, it deepens their knowledge and sense for the morality, strenghtens their self-esteem and supports intergenerational connections.